skip to Main Content
Molimo detaljno pročitajte tekst u nastavku: Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je sklopljen Ugovor između Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeka i Korisnika.

Korisnik se obvezuje:
– da će polaznik/ca uredno pohađati sate utvrđene rasporedom i sudjelovati u produkciji po uputama voditelja studija, te na sate dolaziti u propisanoj opremi
– podmirivati mjesečnu članarinu do 20. u mjesecu za tekući mjesec.

ČLANARINA ZA PLESNI STUDIO POČETNICA

Godišnja članarina za sezonu 2019/20. iznosi 1.800,00 kuna.
Članarina se plaća u devet mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2019. do svibnja 2020.godine.
U slučaju jednokratnog plaćanja, najkasnije do 31. listopada 2019. stječe se pravo na popust od 20% i tada godišnja članarina iznosi 1.440,00 kuna ( za dvoje djece iz iste obitelji 1.150,00 kuna po djetetu, a ako se članarina plaća u mjesečnim ratama, tada članarina iznosi 160,00 kuna po djetetu).

ČLANARINA ZA BALETNI STUDIO, DRAMSKI STUDIO I DRAMSKI STUDIO ZA SREDNJU ŠKOLU

Godišnja članarina za sezonu 2019/20. iznosi 2.000,00 kuna.
Članarina se plaća u deset mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2019. do lipnja 2020.godine.
U slučaju jednokratnog plaćanja, najkasnije do 31. listopada 2019. stječe se pravo na popust od 20%, i tada godišnja članarina iznosi 1.600,00 kuna.
Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje djece iz iste obitelji jedno od studija, tada godišnja članarina za jednokratno plaćanje iznosi 1.280,00 kuna po djetetu , a ako se plaća u mjesečnim ratama, onda iznosi 160,00 kuna.

RASKID UGOVORA

Ovaj ugovor Korisnik može jednostrano raskinuti u svakom trenutku uz obveznu dostavu pisane obavijesti Kazalištu ( osobno, e mailom: [email protected] ).
U slučaju odustajanja Korisnik je dužan platiti članarinu zaključno s mjesecom u kojem je polaznik/ca prestao/la pohađati studio.

Datumom raskida Ugovora smatra se datum zaprimanja pisane obavijesti o raskidu Ugovora.
U slučaju da je polaznik/ca uplatio/la godišnju članarinu, a odustao/la je tijekom sezone ne postoji mogućnost povrata članarine.

U slučaju neopravdanog kontinuiranog neplaćanja članarine Kazalište će postupiti po Proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka.
Radi namirenja dospjele, a nepodmirene članarine, a nakon ostvarenja prethodno navedenih uvjeta, Kazalište će pokrenuti postupak ovrhe.

Back To Top
X