skip to Main Content
Glazbena radionica Male note

“Male note” – glazbene radionice s elementima Montessori pedagogije i Orff muzikoterapije

UZRAST:

6 – 11

BROJ DJECE U SKUPINI:

10

TRAJANJE:

60 min

UPISI:

listopad 2021.

VODITELJICA:

Tena Duran, magistra primarnog obrazovanja, Montessori pedagoginja, sveučilišna specijalistica kreativne terapije, muzikoterapeutkinja

VOKALNI PEDAGOG:

Ladislav Vrgoč, akademski glazbenik, prvak opere HNK Osijek

Djeca će kroz brojne glazbeno-kreativne sadržaje upoznati osnovne glazbene pojmove, steći osnove sviranja i improvizacije na Orffovom instrumentariju, naučiti pjevati pjesmice uz izvođenje scenskog pokreta s dramskim rekvizitima. Kroz sve će glazbene igre i Montessori aktivnosti vježbati finu i grubu motoriku, razvijati ravnotežu i koordinaciju pokreta te kreativnost i maštu. Kroz glazbene dijaloge naučit će kako na socijalno prihvatljiv način izražavati vlastite osjećaje te, sukladno njima, razvijati prikladnu interakciju u socijalnom okruženju.

Razvijat će osjećaj za glazbu i glazbene komponente te će ovladati tremom i scenskim nastupom pred publikom. Prilikom usvajanja osnova disanja te vokalne tehnike postavit će dobre temelje za daljnje napredovanje u pjevanju.

Uz brojne slušaonice i zanimljive priče iz života skladatelja s lakoćom će upijati činjenice iz područja klasike te pamtiti melodije i sadržaje opera, opereta i baleta. Kroz spoj s art terapijom izražavat će svoju kreativnost i potencijal u području likovne umjetnosti.

U svom radu koristimo vrlo posebnu i jedinstvenu metodu koja je spoj muzikoterapije te Montessori pedagogije. Zajednička načela i karakteristike muzikoterapije i Montessori pedagogije opisuju radost procesa i to u većoj mjeri od krajnjih ciljeva.

Ovaj program dostupan je svima bez obzira na posjedovanje muzičkog talenta. Spontani glazbeni izričaji u danoj strukturi neizostavan su dio Orff muziokterapije u kojoj su isticane sasvim jednostavni doživljaji poput zvuka i tišine, a upravo su vježbe tišine jedno od glavnih obilježja Montessori metode.

U današnjem svijetu punom podražaja i buke iz okoline, Maria Montessori smatrala je da je djetetu potrebno kretanje, ali i tišina u tijelu i umu te mir kojim će uspostaviti ravnotežu i red u svome životu.

Godišnja produkcija lipanj 2022.
DODATNE INFORMACIJE

Orff muzikoterapija razvila se iz koncepata Orff-Schulwerka te je klasificirana kao razvojna i multisenzorna terapija koja proučava i istražuje emocionalne, tjelesne, kognitivne i socijalne promjene. Potiče razvoj djetetovog izričaja kroz jezik, ritam, melodiju, ples, pokret i prostor te počiva na temeljima humanističke psihologije.

Montessori je isticala kako o djetetu valja razmišljati kao o cjelini te uzeti u obzir sve aspekte: fizičke, psihološke, socijalne, intelektualne, duhovne i emocionalne. U Orff muzikoterapiji djeca se oslobađaju od straha i nelagode jer bivaju prihvaćeni od strane terapeuta koji im je velika podrška u svemu. Samim time, kroz proces ove intervencije poboljšavaju intrapersonalni i interpersonalni odnos. Smisao improvizacije u Orff pristupu nalazi se u istraživanju, stvaranju osjećaja zadovoljstva te izražavanju vlastitih osjećaja, ideja i misli, a sredstvo za izražavanje ekspresivnosti upravo je ples i pokret. Djeca kroz njega razvijaju svijest o vlastitom tijelu, ali i svijest o prostoru i obliku te o drugima. Razvijaju i socijalne vještine te senzomotorne reakcije prilikom pokreta i opažanja. Također, bitno je naglasiti da se ni jedna terapija ne bavi djetetovim nedostatcima, nego razvija sve njegove potencijale i sposobnosti.

CILJEVI:
– poticanje osjećaja za ritam
– poticanje osjećaja za izražajnost u tempu i dinamici
– poticanje osjećaja za intonaciju
– poticanje vještine slušanja i kritičkog promišljanja
– poticanje izražavanja glazbenih misli plesom i pokretom
– poticanje muziciranja u grupi i snage zjaedništva
– poticanje glazbene pismenosti
– poticanje sposobnosti memoriranja malih glazbenih cjelina
– poticanje osjećanja istinske radosti prilikom muziciranja
– uvažavanje i prihvaćanje posebnosti i originalnosti svakog djeteta
– poticanje jedinstvenog i autentičnog dječjeg izraza
– poticanje slobode izbora unutar postavljenih granica

Završila je Gimnaziju te Glazbenu školu, smjer klavir. 2015. godine postala je magistra primarnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, a 2017. godine završila je specijalizaciju te se stručno usavršila u području Montessori pedagogije pri Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz te stekla zvanje specijalistice Montessori pedagogije.
Kao studentica sudjelovala je na Međunarodnim konferencijama i znanstvenim skupovima te Festivalu znanosti i Tjednu mozga. 2012. godine dobila je priznanje za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima i doprinos životu i radu Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Volontirala je dvije godine u OŠ školi Frana Krste Frankopana pomažući djeci s posebnim potrebama. Stručno se usavršavala na županijskoj i lokalnoj razini te je završila četiri stupnja Hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe.

Od 2011. godine stalni je vanjski suradnik u opernom zboru HNK Osijek gdje pjeva u brojnim operama, operetama i mjuziklima. Od 2018. godine za stalno je zaposlena u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek kao učiteljica u razrednoj nastavi i produženom boravku.
Na Akademiji za umjetnost i kulturu 2017. godine upisuje Poslijediplomski specijalistčki studij Kreativne terapije, smjer muzikoterapija te 2020. godine postaje sveučilišna specijalistica kreativne terapije, muzikoterapeutkinja.
Primjenjujući znanje iz područja muzikoterapije, gostovala je kao predavač u Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića Osijek s edukativnom radionicom te je održala predavanje s praktičnom primjenom na Zdravoj konferenciji: Kako umom i prirodnim metodama do zdravlja? s temom Teorijske osnove muzikoterapije, u Vinkovcima 2019. godine.

2020. godine osmislila projekt te kao voditeljica provela ljetni seminar za djecu na otoku Krku u trajanju od tjedan dana.

Završio Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Na Muzičkoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu studirao Solo pjevanje u klasi Prof. Marije Borčić, a posljednje dvije godine u klasi prof. Zdenke Zabčić Hesky.Diplomirao 1999.godine. Poslijediplomski studij opernog usavršavanja (Opernschule) na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart u klasi prof. Brucea Abela i prof. Stephana Schmidta završava 2002. godine. Poslijediplomski studij „Lieda“ u klasi prof. Konrada Richtera također završava u ljeto 2002. godine. Privatnu poduku francuskog opernog i “Lied” repertoara pohađa u Stuttgartu kod prof. France Simard – Bruse. Intenzivnom radu na lirskom opernom fahu posvećuje se redovnim radom, koji traje i danas, kod prof. Donald Georgea (State University of New York, USA).
Prvoplasirani je pjevač Natjecanja studenata pjevanja 1999. godine u Dubrovniku. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 1998./99. Dobitnik je Dekanove nagrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Finalist je majstorske kategorije Natjecanja za mlade operne pjevače HNK Zagreb-Vero Vision 2005. g.
Nastupao je u svim većim hrvatskim gradovima kao i u inozemstvu na brojnim koncertima i festivalima (Slovenija, Srbija, Italija, Francuska, Austrija, Njemačka, Švedska, Izrael, USA). Od važnijih festivala izdvajaju se: Varaždinske barokne večeri, Zagrebačke ljetne večeri, Večeri u Donatu, Osječko ljeto kulture, Dachauer Schlossfestspiele, Gothaer Sommerfestspiele… itd.

Koncertna djelatnost obuhvaća sve važnije oratorije i mise te tematske Liederabende njemačkih i francuskih autora. Operni nastupi u kazalištima: Playhouse on the Square Theater Memphis, Wilhelma Theater Stuttgart, Stadttheater Passau, Ekhof Theater Gotha, Stadtheater Pforzheim, HNK Zagreb, HNK Osijek, HNK Rijeka
Od sezone 2004./2005. na stalnom je angažmanu u Hrvatskom Narodnom Kazalistu u Osijeku.
U sezoni 2010/2011. dodijeljen mu je status Prvaka opere HNK u Osijeku.
Snimao za Croatia records, Aquarius records i SWR Stuttgart.

Aktivno se služi Njemačkim, Engleskim i Francuskim jezikom. Pasivno se služi Talijanskim, Latinskim i Starogrčkim jezikom. Od 2011. Ladislav Vrgoč izabran je u nastavno zvanje umjetničkog suradnika na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku. Glazbenom pedagogijom bavi se dugi niz godina.

Back To Top
X