skip to Main Content
Dokumenti
 • 1-Propisi koji se primjenjuju DKBM.pdf

  PDF Document

 • 2-Statut DKBM.pdf

  PDF Document

 • 3-Izmjene pravilnika o radu.pdf

  PDF Document

 • 4-Dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu.pdf

  PDF Document

 • 5-Izjava o digitalnoj pristupačnosti DKBM.pdf

  PDF Document

Financijska izvješća

 • 2014 Financijsko izvjesce.xls

  File

 • 2015 Financijsko izvjesce.xls

  File

 • 2016 Financijsko izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2017 Financijsko izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2018 Financijsko izvjesce - biljeske.pdf

  PDF Document

 • 2018 Financijsko izvjesce.xls

  File

 • 2019 Financijsko izvjesce - biljeske.pdf

  PDF Document

 • 2019 Financijsko izvjesce.xls

  File

Programska izvješća

 • 2011 Godisnje izvjesce.doc

  File

 • 2012 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2013 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2014 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2015 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2016 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2017 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2018 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 2019 Godisnje izvjesce.pdf

  PDF Document

 • 1-Pravilnik nabava.pdf

  PDF Document

 • 2-Izjava sukob interesa.pdf

  PDF Document

 • 2010 Obrazac - pregled ugovora.doc

  File

 • 2012 Plan javne nabave.pdf

  PDF Document

 • 2013 Plan javne nabave.pdf

  PDF Document

 • 2015 Plan javne nabave.xls

  File

 • 2016 Plan javne nabave.pdf

  PDF Document

 • 2017 Plan javne nabave.pdf

  PDF Document

 • 2018 Plan javne nabave.pdf

  PDF Document

 • 2019 Plan javne nabave.ods

  File

 • 2020 Plan javne nabave.ods

  File

 • Prilog 2 Izjava obrazac 1b.doc

  File

 • Prilog 3 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti obrazac.doc

  File

 • Prilog 4 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti.doc

  File

 • Procedura o stvaranju ugovornih obveza.doc

  File

 • Procedura zaprimanja racuna.doc

  File

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge čuvanja imovine i osoba (zastitarske usluge) 2013.doc

  File

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge čuvanja imovine i osoba (zastitarske usluge) 2013.pdf

  PDF Document

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge čuvanja imovine i osoba (zastitarske usluge) 2014.doc

  File

 • Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge čuvanja imovine i osoba (zastitarske usluge) 2014.pdf

  PDF Document

Članovi vijeća

Tomislav Horvat  |  Dario Grgić  |  Mario Mihić  |  Đorđe Dukić  |  Zoran Vuković

 • 1-Obrazac zahtjeva za informacije.doc

  File

 • 2-Rjesenje o imenovanom sluzbeniku za informiranje.pdf

  PDF Document

 • 3-Zakon o pravu na pristup informacijama.pdf

  PDF Document

 • Godisnje izvjesce 2016 Pristup informacijama.csv

  CSV File

 • Godisnje izvjesce 2016 Pristup informacijama.pdf

  PDF Document

 • Godisnje izvjesce 2017 Pristup informacijama.csv

  CSV File

 • Godisnje izvjesce 2017 Pristup informacijama.pdf

  PDF Document

 • Godisnje izvjesce 2018 Pristup informacijama.csv

  CSV File

 • Godisnje izvjesce 2018 Pristup informacijama.pdf

  PDF Document

 • Godisnje izvjesce 2019 Pristup informacijama.csv

  CSV File

 • Godisnje izvjesce 2019 Pristup informacijama.pdf

  PDF Document

1. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)
eur-lex.europa.eu

2. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
narodne-novine.nn.hr

Back To Top
X