skip to Main Content
Osnovni podatci
Informacije

Puni i skraćeni naziv tvrtke: Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

OIB: 48579298783

Sjedište trgovačkog suda kod kojeg je registrirano društvo u registar: Osijek

Broj registracije u trgovačkom sudu: 030001302

Naziv i sjedište društva kod kojeg je otvoren glavni poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb

Broj glavnog poslovnog računa: HR5023600001831200002 ( Riznica Grada Osijeka)

Prezime i početno slovo ili ime člana (članova) uprave: Ivica Lučić, ravnatelj

Back To Top
X