skip to Main Content

Vizija / Misija / Vrijednosti

Vizija

Dječje kazalište Branka Mihaljevića i do sada je bilo pionir u svojoj sredini, te će i dalje nastaviti širiti svjetske trendove u kazališnoj umjetnosti za djecu i mlade. Institucija smo koja će u suradnji sa svojim osnivačem Gradom Osijekom, svojom lokalnom zajednicom uspostavljati nove suodnose sa institucijama, udrugama i pojedincima koji rade na obrazovanju djece i mladih.Nastojat ćemo kroz profesionalni rad u Kazalištu njegovati i rad s mladima i proširiti ga: uz postojeće Dramski i Baletni studio, te plesnu igraonicu Početnicu uspostavili smo i Dramski studio za srednjoškolce.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića svoju ulogu vidi i u pružanju prilike za rad s mladim i obrazovanim kadrovima, budući da u Osijeku unazad 7 godina djeluje Umjetička akademija u Osijeku.Želimo uspostaviti čvršću suradnju sa sva tri odsjeka (glazbeni, likovni, gluma), a posebno sa Studijem glume i lutkarstva jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

Mogućnost suradnje postoji i sa ostalim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera na kojima se školuju kadrovi koji su prirodom svoga budućeg zanimanja usmjereni na suradnju s kazalištem za djecu i kojima je rad s djecom i mladima u središtu njihova zanimanja (Učiteljski fakultet, Filzofski fakultet, Studij kulturologije). Kazalište ima razvijenu suradnju sa sličnim institucijama u regiji, a želja nam je proširiti suradnju i na druge zemlje Europske unije kroz rad na zajedničkim projektima (gostovanja, razmjena predstava i sl.)

Misija

Možemo sa sigurnošću reći da Dječje kazalište Branka Mihaljevića ispunjava svoju osnovnu misiju:

odgajanje i obrazovanje kazališne publike od najmlađih dana kroz predstavljanje čarolije kazališne umjetnosti te komunikaciju i stalno propitkivanje tema koje ih zanimaju i zaokupljaju

očuvanje tradicije prikupljanjem vrijedne arhivske građe, čuvanje lutaka, scenografija, svog materijala vezanog uz predstave i ostala događanja u kazalištu

brine se da građa bude na raspolaganju općoj i stručnoj javnosti

Vrijednosti

Temeljne vrijednosti koje njeguje i poštuje Dječje kazalište Branka Mihaljevića mogu se podijeliti na vanjske i unutarnje. S jedne strane potičemo kreativnost kod djece i odraslih, stvaramo senzibilitet za kvalitetnu kazališnu umjetnost, te poštujemo tradiciju uz podržavanje moralnih vrednota; dok s druge strane unutar kazališa potičemo timski rad, inovativnost i kreativnost zaposlenika, transparentnost u komunikaciji.

Back To Top
X