skip to Main Content
Molimo detaljno pročitajte tekst u nastavku: Dječje kazalište Branka Mihaljevića

UVJETI KORIŠTENJA (sezona 2021/2022)
Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je sklopljen Ugovor između Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeka i Korisnika.

Korisnik se obvezuje:
– da će polaznik/ca uredno pohađati sate utvrđene rasporedom i sudjelovati u produkciji po
uputama voditelja studija, te na sate dolaziti u propisanoj opremi
– podmirivati mjesečnu članarinu do 20. u mjesecu za tekući mjesec

ČLANARINA ZA PLESNI STUDIO POČETNICA
Članarina se plaća u devet mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2021. do svibnja 2022.godine. Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje i više djece iz iste obitelji jedno od studija tada članarina iznosi 160,00 kuna.

ČLANARINA ZA BALETNI STUDIO, DRAMSKI STUDIO, DRAMSKI STUDIO ZA SREDNJU ŠKOLU I GLAZBENU RADIONICU – MALE NOTE
Članarina se plaća u deset mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2021. do lipnja 2022.godine. Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje i više djece iz iste obitelji jedno od studija tada članarina iznosi 160,00 kuna.

RASKID UGOVORA
Ovaj ugovor Korisnik može jednostrano raskinuti u svakom trenutku uz obveznu dostavu pisane obavijesti Kazalištu ( osobno, e mailom: racunovodstvo@djecje-kazaliste.hr ). U slučaju odustajanja Korisnik je dužan platiti članarinu zaključno s mjesecom u kojem je polaznik/ca prestao/la pohađati studio.

Datumom raskida Ugovora smatra se datum zaprimanja pisane obavijesti o raskidu Ugovora. U slučaju neopravdanog kontinuiranog neplaćanja članarine Kazalište će postupiti po Proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka.

Radi namirenja dospjele, a nepodmirene članarine, a nakon ostvarenja prethodno navedenih uvjeta, Kazalište će pokrenuti postupak ovrhe.

Back To Top
X