skip to Main Content
Molimo detaljno pročitajte tekst u nastavku: Dječje kazalište Branka Mihaljevića

UVJETI KORIŠTENJA (sezona 2020/2021)
Prihvaćanjem Uvjeta korištenja smatra se da je sklopljen Ugovor između Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeka i Korisnika.

Korisnik se obvezuje:
– da će polaznik/ca uredno pohađati sate utvrđene rasporedom i sudjelovati u produkciji po uputama voditelja studija, te na sate dolaziti u propisanoj opremi
– podmirivati mjesečnu članarinu do 20. u mjesecu za tekući mjesec

ČLANARINA ZA PLESNI STUDIO POČETNICA
Članarina se plaća u devet mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2020. do svibnja 2021.godine. Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje djece iz iste obitelji jedno od studija tada članarina iznosi 160,00 kuna.

ČLANARINA ZA BALETNI STUDIO, DRAMSKI STUDIO I DRAMSKI STUDIO ZA SREDNJU ŠKOLU
Članarina se plaća u deset mjesečnih obroka prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna od rujna 2020. do lipnja 2021.godine. Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje djece iz iste obitelji jedno od studija tada članarina iznosi 160,00 kuna.

ČLANARINA ZA GLAZBENU RADIONICU
Članarina se plaća u mjesečnim obrocima prema izdanim uplatnicama ili računima na iznos od 200,00 kuna. Ukoliko jedno dijete pohađa dva studija ili dvoje djece iz iste obitelji jedno od studija tada članarina iznosi 160,00 kuna.

RASKID UGOVORA
Ovaj ugovor Korisnik može jednostrano raskinuti u svakom trenutku uz obveznu dostavu pisane obavijesti Kazalištu ( osobno, e mailom: racunovodstvo@djecje-kazaliste.hr ). U slučaju odustajanja Korisnik je dužan platiti članarinu zaključno s mjesecom u kojem je polaznik/ca prestao/la pohađati studio. Datumom raskida Ugovora smatra se datum zaprimanja pisane obavijesti o raskidu Ugovora. U slučaju neopravdanog kontinuiranog neplaćanja članarine Kazalište će postupiti po Proceduri praćenja i naplate prihoda i primitaka. Radi namirenja dospjele, a nepodmirene članarine, a nakon ostvarenja prethodno navedenih uvjeta, Kazalište će pokrenuti postupak ovrhe.

Back To Top
X