skip to Main Content
Ana Marija Lendić

Asistentica voditeljice Baletnog studija

Ana Marija Lendić rođena je 1997. u Osijeku. Završila je osnovnu plesnu školu i školu za klavir u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Studentica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i asistencica je voditeljici Maji Huber u našem Baletnom studiju.

Back To Top
X